Related PDF

HTA severes et urgences hypertensives -
Unit d hypertension HEGP Urgences hypertensives AFSSAPS 2002 El
Uranium Glass By Barrie Skelcher - The Glass Association
Plate 1 Selection of late 19th and early 20th century wineglasses all coloured by
D LE IT INFORM CIE PREV
2 Spracovate Jablotron Slovakia s r o Prev dzkovate
leaf Chemistry - Leffingwell & Associates
266 Tobacco Production Chemistry and Technology Table 8 1 Composition of cigarette tobaccos representative analyses
S A N PORIADOK SPOTREBITE SKEJ S
4 6 2 rebovaie v hercu hlavej v hry sa uskuto
Povidone-Iodine -
4 Povidone iodine belongs to the group of active pharmaceutical ingredients API that are used
Pour mieux soigner : des m dicaments carter
Ouvertures Pour soigner au mieux des m dicaments
L insuffisance Cardiaque fraction d jection r
L insuffisance Cardiaque fraction d jection
STCC CODE STCC DESCRIPTION STCC CODE STCC - TrinityRail
list tr m s oltxlgv vhpl vrolgvdqgvrolgv hfdqfohdqudlofduvwkdwkdyhfrqwdlqhg3rlvrq qkdodwlrq d dug wr lf dppdeoh fruurvlyhdqguhdfwlyhfrpprglwlhv
NAJ ASTEJ IE KLADEN OT ZKY - Arch v str
2 1 Je potrebn aby pr jemca dot cie viedol
MATERIAL SAFETY DATA SHEET Sodium Bisulphate
Page 7 of 7 Section 16 Other Information Preparation Date January 5 2015
stred a 0376560411 -
R VZ so s dlom v NITRE stred a
L OEDEME AIGU DU POUMON CARDIOGENIQUE
Oxyg ne Oxyg ne diur tiques de l anse
BEZPODIELOV SPOLUVLASTN CTVO MAN ELOV
3 UPOZORNENIE DAJE UVEDEN V TEXTE S INFORMA
Nitrering - gasnitrering
Nitrering gasnitrering Vid gasnitrering l ter man ammoniakgas str mma
NITRENES IN HETEROCYCLIC SYNTHESIS.
to triplet nitrene may compete with the reactions of the singlet so that products
Recent Developments in Rhodium Carbene and Nitrene Chemistry
Rhodium Carbene and Nitrene Chemistry Catalysts Symmetry may vary depending on orientation of ligand
Photocatalytic Generation of Nitrenes for Rapid
We envisioned the in situ generation of nitrene and imine intermediatesthroughthetreatmentofaminesand1 2 diolswith an e
Carbenes and Nitrenes 1 Introduction - ETH Z
OC 2 FS 2013 Lecture 4 Prof Bode 1 Carbenes and Nitrenes 1 Introduction
PART I: CARBENES and NITRENES -
ACS Group Meeting Feb Mar 2009 Mahesh M 2 8 Danheiser
Carbene und Nitrene -
Prof Dr P Rademacher Organische Chemie IV OCIV SS2005 Teil5 Carbene und Nitrene 1 Einleitung Carbene
Reversible Generation of Carbenes and Nitrenes using
Reversible Generation of Carbenes and Nitrenes using Hypervalent Iodine Kumar Ashtekar Michigan State University
06 Carbenes Nitrenes -
Comparison between tripletand singletcarbenes Spin state Geometry From Xray structures we know thatboth singletand tripletstates are bent
Arine - Willkommen an der Universit t Duisburg-Essen
Carbene und Nitrene Vorlesung OC V Struktur und Eigenschaften von Carbenen Vorlesung OC V Substituierte Carbene

Popular PDF

Nitrering - gasnitrering

Nitrering gasnitrering Vid gasnitrering l ter man ammoniakgas str mma ver st let vid temperaturer mellan 500 560 C N r kv vet vandrar in i st let f renar det sig med vissa av st lets legerings mnen till

Insert your error message here, if the PDF cannot be displayed.File type: PDF

File size: 381,96 KB

File name: Nitrering-gasnitrering.pdf


	 
 
Nitrering
 
-
 
gasnitrering
 
 
Vid gasnitrering låter man ammoniakgas strömma över stålet vid temperaturer mellan 500
-
560˚C. 
hårda nitrider. 
Samtidigt sker en uttöjning av järngittret. Båda dessa faktorer medför en 
med stål som innehåller Al, Cr, 
g
r a
v
 
nitreringstemperatur, nitrer
i
 
stål som 
nitreras har en finkornig struktur utan korngränskarbider är 
-
0,7 mm. 
 
Slitstyrkan
 
hos stål ökar med stigande hårdhet. Av denna anledning har nitrerat stål mycket 
att tendensen 
för skärning mellan nitrerande stål är obetydlig. 
Nitrerande stål 
kan under vissa 
förhållanden arbeta utan smörjning.
 
Hög utmattningshållfasthet
 
är en annan egenskap som är karaktäristiskt
 
för nitrerade stål. 
 
Anvisningsverkan vid utmattning är mycket stor. De tryckspänningar som tillförs stålen vid 
nitrering minskar den
när det gäller att höja utmattningshållfastheten hos maskindelar, som är försedda med vissa 
anvisningar. 
 
Avspänningsglödgning
 
före nitrering. 
Vid såväl spånavskiljande som plastisk bearbe
tning 
och försvåra fortsatt bearbetning. Dessa spänningar kan även ge upphov till formförändringar 
sglödga detaljer som 
efter nitreringen har höga krav på formbeständighet. Avspänningsglödgningen som utförs 
vid 
550
-
650˚C skall ske före den slutbearbetning som föregår nitreringen.
 
 
 
 
 
 
Stål för nitrering
 
Stålsort
 
 
 
HV
 
HRC
 
SS 2940
-
04
 
1150
 
70
 
SS 2240
-
04
 
800
 
64
 
 
 
 
SS 2140 härdat
 
720
 
61
 
SS 2260 härdat
 
1150
 
70
 
SS
 
2242 härdat
 
1100
 
69
 
 
 
 
Arne
 
720
 
61
 
Caldie
 
1150
 
70
 
Calmax
 
1075
 
69
 
Holdax
 
750
 
62
 
Hotvar 
 
1000
 
69
 
Impax Supreme
 
650
 
56
 
Orvar Supreme
 
1100
 
69
 
Rigor 
 
1000
 
69
 
Sleipner 
 
1100
 
69
 
Sverker 21
 
1250
 
 
Sverker 3
 
1150
 
70
 
Unimax
 
1100
 
69
 
 
 
 
SS 1311
 
400
 
40
 
SS 1572
 
400
 
40
 
SS 1672
 
450
 
45
 
SS 2134
 
650
 
56
 
SS 2142
 
650
 
56
 
SS 2172
 
440
 
45
 
SS 2511
 
650
 
56
 
 
 
 
SS 2225
-
05
 
600
 
55
 
SS 2244
-
05
 
600
 
55
 
SS 2541
-
03
 
650
 
56
 
SS 2310
 
1250
 
 
 
 
 
SS 0717
 
750
 
62
 
SS 0727
 
750
 
62
 
SS 0737
 
750
 
62
 
 
 
 
USt37
-
2
 
400 
 
40
 
S235JR
 
400
 
40
 
S355JR
 
440
 
44
 
S355J2
 
440
 
44
 
St 52
-
3
 
440
 
44
 
Ovako 280
 
650
 
56
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har en av Sveriges största kapacitet på gasnitrering.
 
Ugn 1 Ø 1500 x 2500
 
Ugn 2 Ø 1000 x 1450
 
Ugn 2 Ø 730 
x 1000
 
Ugn 2 Ø 300 x 3000
 
 
 
Vi ombesörjer även gasnitrering av mycket stora detaljer:
 
Max mått axlar: Ø1000x10500mm
 
Max mått ringar: Ø4200x6000mm för ringar
 
 
För att erbjuda god service och korta leveranstider har vi weekendjour. Erhåller vi godset 
som sk
a nitreras före kl 12.00 fredag är godset klart för avsändning tisdag efter 12.00.
 
 
 
 
 
 
Gasnitrering av långa ämnen
 
 
 
 
 
 
Gasnitrering av stora ämnen